Fenomén sté opice

28.07.2019 08:25

Všichni se v každém okamžiku svého života snaží o to nejlepší, co jim umožňuje aktuální životní situace. Přemýšleli jste ale, kolik svobody vám umožňuje vaše myšlení a jednání?

Biolog Rupert Sheldrake přišel s teorií morfického pole, které má každý živočišný druh. Je to skupinové energetické pole ve smyslu skupinového vědomí. Když do „databáze“ tohoto pole vkládáme nové informace, v určitém okamžiku dosáhne model vědomí kritického objemu. V tomto bodě, kdy překročí skupinové vědomí tuto kritickou masu, může nový informační vzorec chování přejít do vědomí celého živočišného druhu. Tato zpětná vazba se označuje jako morfická rezonance, a hovorově ji známe jako fenomén sté opice.

Fenomén sté opice je známý jev vypozorovaný ze sledování opic na odlehlém ostrově, kde se opice naučily před snědením jídla si své jídlo umýt. Když se tento postup naučilo dostatečné množství opic, tzv. bylo dosaženo kritického množství, začaly si jídlo (v pozorování to byly brambory) mýt i opice na vzdálených ostrovech. Teď se vraťme k tomu, kolik svobody nám umožňuje naše myšlení. Na co se zaměřujete během dne? Jak se chováte k sobě? K druhým? Jak myslíte a jak mluvíte? Jaký postoj zaujímáte k dění kolem sebe? Posilujete morfické programy strachu, obav, nenávisti? Pak je logické, že se to na vás sype odevšad, od lidí kolem vás, z médií, prostě strach na vás útočí všude a po celý den.

Vzpomeňme si na větu matky Terezy, která řekla, že půjde do pochodu za mír, ale ne do pochodu proti válce. Chcete mír? Harmonii? Svobodu a mír v sobě? Posilujte ho každou svou myšlenkou, slovem a činem. Vymažte ze svého slovníku, uloženém ve vašem mozku, slova jako nemoc, neštěstí, zlo, válka. Přepisujte je za slova mír, láska, přátelství. Tím ale nemyslím, že máme být pasivní. Je logické, že pokud vidím, že někdo prolamuje mé hranice, ať už obrazně ty osobní, nebo ty skutečné, tak prostě nastavím pravidla svého vlastního prostoru. Zase obrazně toho osobního, stejně jako toho zevního, třeba hranice země. Je jedno jestli se jedná o pravidla rodiny, přátel, nebo třeba země. Ale nastavuji si je já a pro svůj prostor.

Proto posílením osobního prostoru na oblast zdraví, prosperity, nebo míru vlastně posiluji nejen svůj osobní prostor, ale zároveň morfický prostor nás všech. Vždy na svých kurzech zdůrazňuji, že: „Nemůžete uzdravit svět, dokud neuzdravíte sebe. Nemůžete zachránit svět, dokud nezachráníte sebe. A nemůžete osvítit svět, dokud neosvítíte sebe a svůj život.“ Zkuste se nad tím zamyslet. Přestaňte vyhledávat, kdo na vás odkud útočí a kdo vás ohrožuje. Pracujte na své vnitřní síle, harmonii a dokonalosti. Když takhle rozsvítíme „sto svíček“ dosáhneme obrazně právě té sté opice. A co teprve až těch opic bude deset, sto, nebo tisíc. Pak vytvoříme takovou morfickou rezonanci, že se naše morfické pole přepíše úplně lehce a jednoduše.

Na kurzech se o tom bavíme mnohem víc a podrobněji a ukazujeme si jednoduché nástroje, jak provádět tento přepis sama sebe a celého svého životního prostoru. Ale i pak je to zase jenom na nás. My si i potom musíme zvolit, jestli budeme pochodovat proti válce, nebo stvoříme svůj vnitřní a zároveň i ten zevní Mír.

Přichází nám jaro, které po zimě přináší přírodě i nám nový život. Všechno kvete a září pod přívalem slunečních paprsků. Pojďme do tohoto období s nadšením nového života a sebeobrody. Pojďme si hrát s těmito novými stými opicemi a vytvořme prostor pro život takový, jaký chceme. Pojďme si vyzkoušet kvantové jaro.

S láskou, www.kvantovaterapie.cz

Další články