Myšlenka je to, co tvoří hmotu

29.07.2019 12:05

Proč jsme, jací jsme? Proč naše myšlenky mohou za naše nemoci i zdraví, neštěstí, nebo štěstí? Proč ovlivňují naše vnímaní světa? 

Jak je velký atom? Pro porovnání velikostí si představme grep. Pokud atomy v grepu nafoukneme do velikosti borůvky, pak se nám grep nafoukne do velikosti naší Země. Atom se skládá z obalu atomu a atomového jádra. V atomovém obalu jsou elektrony - částice se záporným nábojem. Atomové jádro se skládá z nukleonů, těmi jsou neutrony a kladně nabité protony. Ty se pak skládají z kvarků a gluonů. Pokud atom nafoukneme na velikost fotbalového hřiště, pak nukleus bude velikosti malé kuličky. 

A co je mezi nimi? Mezi jádrem a obalem? Prostor! Prázdný prostor! A jaká je hustota nukleonů? Vezměte si krabici, která má všechny stěny o velikosti jedné stopy (30,48 cm) Pojďme vzít všechny nukleony z obyčejného auta. Kdybychom zahustili všechny nukleony auta, vážícího průměrně 2 tuny, tak do naší krabice dostaneme 6,2 miliardy aut. A to je rovno hustotě jednoho nukleonu. A když budeme pokračovat v rozkládání těchto částic, dostaneme se k tomu, čemu kvantoví fyzikové říkají božská částice, božská myšlenka. 

Myšlenka je to co tvoří hmotu! A pokud se naučíme jak správně pracovat s myšlenkou, můžeme měnit svou hmotnou realitu. Naše myšlenky tvoří nás samotné, vytvářejí harmonii nebo disharmonii v našich fyzických tělech, které na to poté reagují zdravím nebo NEzdravím, tedy NEmocí. Naše myšlenky určují, jak vnímáme svět. A co je na tom nejlepší? Své myšlenky se můžeme naučit volit a tím si volit i svou realitu, kterou žijeme. 

Na kurzu Techniky Kvantového Doteku Matrixu vás naučíme jak pracovat se svými myšlenkami a jak pomocí práce s kvantovou vlnou měnit svou vlastní realitu. 

S láskou, www.kvantovaterapie.cz

Další články