Co je Technika Kvantového Doteku Matrixu?

Technika Kvantového Doteku Matrixu (TKDM) je způsob transformace vlastního vědomí. Je to cesta, jak v sobě objevit svou vnitřní sílu, pomocí které změníme vnímání svého života. Tuto vnitřní sílu máme všichni v sobě, jen ji vědomě nevyužíváme. Technika ukazuje jednoduchý praktický návod, jak ji v sobě znovuobjevit. Využívá principů popisovaných kvantovými fyziky, které byly od 70. let minulého stol. rozvíjeny v Americe, kde dnes jsou běžně používány a také principů používaných v západní medicíně.

 

Technika Kvantového Doteku Matrixu spojuje tyto principy s psychosomatickým pohledem na svět a na zdraví člověka. Tímto je jedinečná a liší se od všech ostatních technik, které ve světě dnes existují. 

 

 

 

Základem techniky je teorie, že každá naše myšlenka má moc tvořit a když jsou naše myšlenky špatně nastaveny, mohou způsobit nemoc, špatné vztahy, nebo nás mohou brzdit v práci a podnikání a nepouští nás ani dál v seberozvoji.

 

Technika propojuje tyto psychosomatické aspekty s principy vyčištění vlastního podvědomí a následným kvantovým nastavením našeho vědomí. Díky tomu je možné např. rychlejší uzdravení, rychlejší regenerace, nebo změna vnímání svého života a jeho úprava k vnitřní a duševní rovnováze. To má za efekt lepší poznání sebe sama a zkvalitnění života ve všech jeho aspektech.

 

TKDM přináší radost a zábavu. A naučí vás, jak vnést zábavu a radost i do těch nejsložitějších situací v životě.

 

Je to technika, která dává svobodu. Zjistíte, že vaše svoboda není závislá na systému, druhých lidech, ani na podmínkách, které máte právě k dispozici.  Jak bude vypadat váš život je ve vašich rukách. Jste jediní, kdo určuje, jak se budete cítit a co budete prožívat.

 

V kvantovém informačním poli si můžete hrát tak, že si zařídíte život takový, jaký si přejete mít – ve všech oblastech – ve zdraví, vztazích, prosperitě i smyslu života. Jedná se o transformaci vlastního bytí a pohledu na Vesmír, který nás obklopuje.

 

Tato jednoduchá a moderní metoda vznikla po více jak 20-ti letech úspěšné praxe českého fyzioterapeuta Pavla Vondráška, který spolupracoval
 a pečoval mj. o profesionální sportovce, světové choreografy a baletní tanečníky ze Severní a Jižní Ameriky, Evropy a Izraele nebo o české a zahraniční herce a zpěváky.

 

Níže si můžete přečíst odpovědi na časté otázky ohledně TKDM.


Ano, TKDM je vhodná pro každého, kdo chce na sobě pracovat. Pětidenní kurz je koncipován tak, že propojuje teorii s velkým množstvím praxe a následným 60-ti dílným online kurzem tak, aby byl obsah srozumitelný i úplným začátečníkům. Zároveň však přináší rozšíření a propojení, která oceňují především lidé s více zkušenostmi v seberozvoji. 

Lidem, kteří berou léky, které mění stav vědomí, doporučujeme tento fakt konzultovat předem. Napište nám na info@kvantovaterapie.cz.Pokročilí účastníci nám dávají zpětné vazby o tom, jak jsme posledním střípkem jejich mozaiky. Absolventi po kurzu často říkají, že na to, co už znali nebo mají „načteno“, si tady poprvé skutečně prakticky "sáhli" a konečně to vyzkoušeli v praxi. A celé se jim to tak nějak ucelilo, mozaika se jim poskládala.

Celý kurz je pojatý velmi hravou formou, kterou se učíte především sami sebe uvolnit a přitom kvantově tvořit.

 Ač je název možná delší, je složen schválně takto, aby v něm bylo obsaženo vše důležité.

I když víc než slovo technika, by bylo ideálnější „změna úhlu pohledu na svět“, nebo „změna vnímání vlastní reality“.

Slova kvantový dotek odkazují na to, že naše technika je postavena na takových principech vnímání hmoty a hmotného světa, jak to předkládá teorie kvantové fyziky a kvantové mechaniky. Kvantoví fyzikové předkládají možnosti vnímání hmoty, postavené na teorii, která říká, že pokud rozložíme hmotu na subatomární úroveň, dostáváme se do sféry, kde je především prázdný prostor. Podle Schrödingerovy rovnice není elektron vnímán jako hmotný bod, ale jako vlnová funkce, definující pravděpodobnostní výskyt elektronu v různých místech prostoru. A pod nejmenšími částicemi hmoty je něco, čemu fyzikové říkají božská částice (božská myšlenka). Když to zjednodušíme, myšlenka, která tvoří hmotu.

Slovo matrix není myšleno ani jako filmový matrix, nebo matrix jako systém. Je myšleno jako „matrice“, neboli vzor. Matrice, která definuje například naše tělo. My pomocí kvantového doteku do této matrice vstupujeme a přepisujeme ji.Tato technika je jedním z přístupů k léčení na bázi kvantové fyziky. Pokud mluvíme o léčení, nemyslíme tím jen léčení těla, ale také duše. Toto vědění tu bylo od nepaměti a předávalo se mezi zasvěcenými, nebo v rámci šamanských tradic. Nyní žijeme v úžasné době, kdy se nejrůznější tajné techniky dostávají mezi širší skupiny lidí. Tajemství, jak žít svůj život s vědomím toho, že jsme jeho tvůrci a také vědět, jak jej tvořit, se může naučit každý.

TKDM je verze všeho tohoto vědomí, jak jsem ho pochopil a používám já - tedy Pavel Vondrášek - člověk, kterému perfektně funguje v praxi, a který učí toto fungování druhé. Stejně, jako každá jiná technika, je i tato pohledem jejího zakladatele. Děláme však maximum proto, aby znalosti byly předávány bez ideologických nánosů a vy jste dostali to jádro, které funguje vždy. Zakladatelem této techniky je Pavel Vondrášek - fyzioterapeut s praxí v nemocnících, rehabilitačních ústavech a na klinice dětské neurologie. Dodělal si specializaci ve sportovní medicíně a má svou Lékařskou poradnu pro sportovce. Pracoval pro sportovní týmy i jednotlivé sportovce např. hokejisty NHL, fotbalisty Bundesligy a dalších evropských soutěží, tenisty, volejbalistky (např. Besiktas Istanbul) a mnoho dalších. Dále měl v péči herce a zpěváky českého a slovenského showbusinessu a spolupracoval s Kanceláří prezidenta republiky. Také měl v péči prezidenta ČR. Během své praxe vedl lektorskou činnost společně s primářkou dětské neurologie pro pedagogická centra a Univerzitu třetího věku a vedl praxe pro studenty fyzioterapie Ostravské univerzity.

V rámci praxe ve sportu začal pracovat s principy psychosomatiky a psychoanalýzy. Ty postupně propojil s principy a technikami kvantové terapie a vytvořil svůj  holistický přístup k člověku. Kvantovou terapii rozvinul po absolvování kurzů u předních učitelů kvantových technik ve světě. Teorii své techniky konzultoval a dotvořil po setkáních s mnoha odborníky v medicíně, fyzice, biologii a genetice, matematice a také se světoznámým kvantovým fyzikem a emeritním profesorem na University of Oregon Dr. Amitem Goswamim.

Tuto techniku nejdříve dlouhé roky zkoušel na svých klientech a po několika tisících úspěšných případech, společně se svou ženou Monikou, vytvořili metodiku pro výuku, kterou od roku 2014 vede v Čechách a na Slovensku.To, co lidé během kvantování prožívají, jsou velmi jemné změny v těle, které však často zahrnují i hluboké účinky. Ať už se jedná o nenápadné nebo naopak zřetelné projevy, v každém případě dochází k transformaci a pokaždé se něco skutečně děje. Právě v tom, koneckonců, spočívá krása a snadnost tohoto systému. Někdy se může odehrát i několik změn současně. Lidé se pak najednou tak uvolní, že mají chuť spadnout a nechat se chytit. Je to velice příjemný a osvěžující pocit. Navíc to pomáhá i k výuce samotné, jelikož to přispívá k hravosti a pomáhá to ostatním, aby pozorovali nejrůznější projevy u svých "spolužáků". 

Padání není nutné, je možné vlnu ustát, vlna prochází a ke změně ve vašem informačním poli dochází i tak, ale účastníci si jí během kurzu užívají, neboť je to příjemný stav.Takzvaný Heisenbergův princip neurčitosti tvrdí, že v podstatě nelze sledovat systém, aniž bychom do tohoto sledování nevstoupili; a tím způsobíme v systému změnu. Z vědeckého hlediska to znamená, že pokud sledujeme částici a pokoušíme se změřit její rychlost, současně ztrácíme přehled o její poloze. Jestliže se budeme naopak snažit vysledovat její polohu, nebudeme schopni změřit její rychlost. Obě veličiny nelze měřit zároveň. Můžeme pouze jednu sledovat a druhou měnit. Začal jsem si uvědomovat, že naše vědomí funguje v této kvantové rovině a vytváří tak naši realitu. Realita, jež je výsledkem takovéto činnosti, pak odráží to, co přijímáme a čemu jsme se naučili věřit. Součástí naší reality jsou i jevy jako spontánní remise neboli samovolné uzdravení. Ačkoliv zázraky nepatří do říše lineární fyziky, kvantová fyzika je naopak předpovídá. Někteří kvantoví fyzici nazývají tuto jednotnou teorii pole Boží mysl. Všichni jsme v podstatě funkční součástí Boží mysli, a proto máme přístup k témuž vědomí.Během prvního dne si vysvětlíme základní teorii a pak se hravou formou učíme jednotlivé techniky práce s kvantovou vlnou. V dalších dnech postupně pracujeme nejen s tělem, ale i s vědomím a podvědomím. 

TKDM přináší radost a zábavu. První den semináře zapřemýšlíme o tom, co je skutečné, zatímco druhý den si řeknete asi toto: „sice si nejsem jistý tím, co je skutečné, ale je mi to celkem jedno, protože najednou dělám věci, které jsem si dříve nedokázal ani představit. Při této práci je naprosto nezbytné umět si hrát a představovat jako malé dítě. Postupně přijmete myšlenku, že váš pohled na svět je dostatečně široký na to, aby se do něho vešly nápady, které otevírají dveře výsledkům, jež vám připadají jako zázraky. Znám několik kvantových fyziků, kteří se podobají dětem v tom, že jsou schopni a ochotni si představit realitu, jež je odlišná od představ ostatních lidí.

Kurz je 5-ti denní a je postaven tak, aby vše pochopili a prakticky zvládli všichni, včetně úplných nováčků v této oblasti. Zároveň je prezentován natolik zábavnou a hravou formou, že i pokročilý student si celý kurz bude užívat. Během prvního dne si vysvětlíme základní teorii a pak se hravou formou učíme jednotlivé techniky práce s kvantovou vlnou.

V dalších dnech postupně pracujeme nejen s tělem, ale i s vědomím a podvědomím. Vysvětlíme si principy, na jakých funguje náš mozek. Proč jsme si schopni způsobit nemoc, nebo proč žijeme život, ve kterém nejsme spokojeni. Ukážeme si, jak si život zkvalitnit a jak například i zlepšit vlastní produktivitu a schopnosti v práci nebo podnikání. Naučíme se, jak poznat tyto programy v hlavě, které mohou za tato nastavení a jak je odstranit. Naučíme se nalézt příciny nemocí a ty následně odstranit.Základem pochopení kvantového pohledu na svět je to, že myšlenková forma (myšlenka), je základem hmotné formy – našeho hmotného světa. Každá naše myšlenka tvoří a my si tak neustále dotváříme svou realitu. Vše je tvořeno zároveň energií a my jsme ji za pomoci svého vědomí přetvořili do prožitku toho, co nazýváme realita. Každý si svou realitu ale vytváří právě skrze své vlastní myšlenky.

Všichni jsme energií  a jsme složeni z kvantového materiálu, jenž nám umožňuje aktivně se zapojit do tvorby našeho objektivního prožitku reality.Záměr je „zamíření naší pozornostii“ na výsledek, kterého chceme pomocí kvantové techniky dosáhnout. Záměr je energetický základ, který slouží k tomu, aby se podstata a struktura vašich představ projevila jako pozorovatelná realita. Chcete-li něco uskutečnit, musíte si to nejdříve představit. Jakmile si to představíte, vytvoříte si obraz o novém stavu – vlastně vidíte, jak se váš plán realizuje – a následně podniknete patřičné kroky k jeho praktickému uskutečnění. V rámci TKDM pracujeme s projektem, který nazýváme vědecká struktura. Učíme ho co nejjednodušším způsobem, aby byl pro všechny nejen srozumitelný, ale i zábavný. Pokud pochopíte základní principy, začnete si uvědomovat, že myšlenky kvantové fyziky jsou skutečnou bránou do říše fyzicky pozorovatelných možností. Jakmile tedy porozumíte základům, na kterých stojí TKDM, můžete tuto metodu aplikovat na kvantovou laboratoř, jež nazýváme lidské tělo. A sledovat, jak se uskutečňují zamýšlené změny a rozhodnout se, zda je tato říše pro vás skutečná. Tak zároveň překročíte hranici mezi tím, čemu jste věřili dřív a tím, čemu věříte nyní, což nakonec vede k tomu, že vaši představivost ani to, co dokáže udělat, nebude omezovat nic.Naše očekávání ohledně toho, co je či není možné, je formováno podstatou a rozsahem našich názorů a přesvědčení. Ty fungují jako filtry, které nám diktují, co jsme schopni registrovat jako svou konkrétní a pozorovatelnou realitu, jíž nazýváme společně sdílená neboli konsensuální realita.Tuto variantu nedoporučujeme, obzvlášť u závažných zdravotních stavů. TKDM není náhradou klasické lékařské péče. Máme velice dobré zkušenosti s kombinovanou léčbou - pomocí klasické medicíny a TKDM. Postupnou prací na sobě pomocí TKDM se lidem daří zlepšovat zdravotní stav, dochází ke snížení dávek léků. Často nám lidé píšou, že jsou označeni lékaři za anomálii, že se zázračně léčí a postupně akutní lékařskou pomoc přestávají potřebovat. Díky tomuto postupnému přístupu se vám může podařit výrazně zlepšit svůj zdravotní stav.