ENERGETICKÝ
ČISTÍCÍ
DĚTSKÝ
MASTER

Workshop, který vás naučí vnímat svět jinak, než jste doposud zvyklí. Objevte a zažijte svět intuice a vnímání za hranicemi běžných smyslů. Více...
Workshop, který vám dá schopnost přestat žít stará nastavení a dá vám svobodu zvolit si nová. Začněte s čistou myslí žít jako vědomý tvůrce. Více...
Na Dětském kvantování se děti naučí hravě kvantovat, zhmotňovat si svá přání a pracovat se svými emocemi. Více...
Workshop, který posune vaše hranice možného. Je určen pro pokročilé. Spuštěn bude v druhé polovině roku 2018. Více...

ENERGETICKÝ WORKSHOP

Prohlubte svou citlivost a vnímání kvantové vlny a s hravostí se ukotvěte v kvantování 

Workshop navazuje na probíranou teorii i praxi pětidenního Kurzu Techniky Kvantového Doteku Matrixu (vyučovaný od 1/2017) nebo 1. stupně kurzu TKDM (vyučovaný do 12/2016). Je tedy nutné mít absolvovaný jeden z těchto kurzů předtím, než jdete na workshop.

„Zvedni svou energii, nech ji, ať se rozprostře do každé Tvé buňky. Do této energie vlož příjemnou emocí nabytou myšlenku. Uvědom si potenciál tohoto okamžiku a tvoř si svůj život“.

„Už nic hledat nemusíte, už to máte, jen je potřeba to v sobě objevit a začít používat.“

Co Tě čeká?

 • Čeká Tě hluboký prožitek sebe sama a bezpodmínečného sebepřijetí.
 • Cílená cvičení pro zvyšování energie a citlivosti k této získané energii.
 • Setkání se svým vnitřním dítětem a poznání svého skutečného (postkonvenčního) dospělého já – tento proces vždy přináší velké posouvání se dopředu
 • Čištění svého vztahu k citlivosti a vlastní síle
 • Cesta do nitra.
 • Surfování na vlně delfíní frekvence.
 • Práce s dynamikou emocí od klidu k euforii.

Program

 • Relaxace, meditace - rozšíření energetického těla + vzpomeneme si, jak jsme byli citliví, jako děti.
 • Čchi kung - naučíte se roztočit energii, pocítíte její proudění v celém těle, ukotvíte se v tady a teď, naučíte se stát ve své energii a udržet si ji. Ucítíte ji, i kdyby se vám doposud zdálo, že energii nedokážete cítit.
 • Práce s vlnou a kvantování.
 • Čištění své citlivosti.
 • Očistný rituál.
 • Čechrání energetického těla.
 • Sufijské cvičení - vytváření láskyplného životního prostoru, otevírání srdečního centra, ukotvení se v tady a teď.
 • Bubnová masáž - bubnování na šamanský buben, procítění vibrací - člověk se může dostat až do extatických stavů.
 • Hra na intuici - zaměření a odpoutání pozornosti, poznání, kdy mám něco volného a kdy to držím.
 • Tanec pěti rytmů - meditace v pohybu, kdy procházíte 5 emocemi (strach, vztek, smutek, radost, klid) - cítit a prožít - poznání sami sebe
  vystoupení z komfortní zóny a možnost v bezpečném prostředí prozkoumat její hranice a možnosti za nimi.
 • Podpůrný kruh kvantování přání.
 • Ukončovací kruh, co kdo získal, která očekávání se naplnila.
 • Doplňková témata: práce s vůněmi – aromaterapie, cviky orgánovky, Oshova dynamická meditace.

Co získáte?

 • Více se ukotvíte v kvantovém poli a samotném tvořivém kvantování.
 • Naučíte se uvolnit a nechat věci plynout.
 • Procítíte ještě intenzivněji kvantovou vlnu.
 • Budete lépe vnímat své tělo a jeho potenciál v práci s energií.
 • Zlepšíte své intuitivní schopnosti.
 • Nastavíte se na radost a energii v běžném životě a budete umět si ji vytvořit kdykoliv chcete.

 

Časový harmonogram

1. den - 9.00-18.00 hod., přijďte nejpozději v 8.30 hod. k registraci

 

Cena

 • 2390 Kč
 • € 99

 

Workshopem provází

Aneta Daňkovská 

 • Vystudovala obor Výchova ke zdraví na JČU.
 • Vystudovala obor muzikoterapie a uměleckých terapií v Akademii Alternativa.
 • Absolventka Childhood libertation - OSHO - osvobození dětství - lektorka Sugandho.
 • Cvičitelka jógy.
 • Má více než tříletou praxi v pořádání terapeutické a volnočasové práce s dětmi pomocí tance.
 • Více než 15 let se aktivně zajímá o psychosomatickou medicínu a má osobní zkušenost s mnoha duchovními směry - šamanismus, tanec 5 rytmů, práce s vnitřními stíny, z-meditation, meditace ve tmě, léčení zpěvem, rodinné konstelace, spirituální regrese, vědomá práce se sněním a Oshova dynamická meditace.
 • Je zapálená do cestování a kreativních a sportovních aktivit.
 • Umí výborně pracovat s kvantovými technikami, které se vyučují na kurzech TKDM.
 • Dokáže velice citlivě provázet při cestě k vnímání energie našeho těla.
 • Je lektorkou Dětského kvantování, spoluautorkou Kvantového rodičovství, tvoří programy pro dětské sekce kvantových kempů a je hlavní organizátorkou a lektorkou na Kvantovém dětském táboře.